מילון עסקי צרפתי - עברי | פרולוג

מילון עסקי צרפתי - עברי | פרולוג

על ידי Prolog LTD

  • קטגוריה: Reference
  • תאריך שיחרור: 2010-10-12
  • גרסה נוכחית: 217.01.01
  • Adult Rating: 4+
  • גודל הקובץ: 42.71 MB
  • מפתח: Prolog LTD
  • תאימות: Requires iOS 7.0 or later.

תאור

HÉBREU - FRANÇAIS Dictionnaire Spécialisé Commercial, Juridique& Économique | Prolog.co.il | מילון עסקי עברי - צרפתי | פרולוג FRANÇAIS - HÉBREU Dictionnaire Spécialisé Commercial, Juridique& Économique | Prolog.co.il | מילון עסקי צרפתי - עברי | פרולוג Commercial, Juridique& Économique ■ Plus de 30.000 termes précisés et enrichis par un grand nombre de formes dérivées. ■ Occurrences et sens précis de locutions et expressions particulières au monde des affaires, de la juridiction, des médias, des traducteurs, des étudiants, etc. * Pour entrer un mot en hébreu, assurez-vous tout d'abord que le clavier hébreu est en fonction . Réglages > Général > International > Claviers > Hébreu! מילון עסקי עם למעלה מ-30000 ערכים כולל מטבעות לשון וביטויים לטיניים. מגוון פירושים ייחודיים המשמשים אנשי עסקים, עורכי דין, סטודנטים ומתרגמים Over 30000 entries including idiomatic terms A wide range of essential terms frequently used by businessmen. Lawyers, students and translators Latin & French expressions ====================== REMEMBER: in order to enter Hebrew words, open the Hebrew keyboard. Settings > General > International > Keyboards ======================

תמונת מסך

keyboard_arrow_up